Persbericht 11 juni 2013

De Mergellandcorporatie start door

De Mergellandcorporatie, in 1997 gestart als een samenwerkingsverband van LLTB en de Stichting Milieufederatie Limburg, maakt een doorstart. De corporatie groeit door als een onderdeel van een van de vier Agrarische Natuur Verenigingen die samen Natuurrijk Limburg vormen.
De Mergellandcorporatie blijft als organisatie, en in naam, bestaan en met deze samenwerking werkt de corporatie verder aan een natuurlijk en landschapsrijk Zuid-Limburg.

Oorspronkelijke doelstelling en wat is er nieuw

De oorspronkelijke doelstelling blijft ook bestaan. De Mergellandcorporatie blijft zich inzetten voor het behoud van het fraaie landschap mét de ontwikkeling van de hedendaagse landbouw. Begrip creëren voor elkaars situaties, voor de landbouwers én de natuurorganisaties, en samenwerken aan projecten staat voorop.
Nieuw in dit samenwerkingsverband is de rol die de corporatie oppakt als een Agrarische Natuur Vereniging. Samen met de andere drie Agrarische Natuur Verenigingen en Natuurrijk Limburg als bindende kracht maken zij zich sterk voor het Limburgse land. De juiste doelen, mensen, kennis en middelen komen bij elkaar om de ecologische kwaliteit van het beheer te waarborgen.

Wat gaan we samen doen?

De Mergellandcorporatie zal de samenwerking wederom breed op zoeken met, onder andere, de drie regionale LLTB-afdelingen, Landschapsbeheer Mergelland, IKL en het Waterschap Roer en Overmaas. Daarmee volgt de Mergellandcorporatie het beleid om in collectieven te werken en op die manier versnippering tegen te gaan. Samenwerking aan duurzame ideeën is effectiever.
Een van de zichtbare projecten van de Mergellandcorporatie waren de Bloemrijke akkerranden. Een voorbeeld hoe agrariërs en natuurorganisaties samen opkomen voor een betere natuur. Er wordt bekeken hoe en waar de natuurvriendelijke landbouw en natuurinrichting het efficiëntst kan gaan plaatsvinden en kan blijven plaatsvinden. Vanwege de beperkte beschikbaarheid van overheidsmiddelen zal de Mergellandcorporatie over de voorwaarden van de te maken keuzes met het (agrarische) veld overleggen:

Een frisse doorstart

Met deze frisse doorstart zoekt de Mergellandcorporatie ook nieuwe bestuursleden. Wij vragen mensen uit alle sectoren van de landbouw, maar ook uit de natuurbeschermingsorganisaties, zich te melden. Met een hernieuwd bestuur kan de corporatie naar elkaars motieven blijven luisteren en begrip daarvoor creëren.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter, de heer Jos Brands (06-20602094), of de secretaris van Hans Heijnen (06-21106446).